ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΓΙΑ ΤΟ "ΩΡΑΡΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ"

ΣΤΗΝ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΛΕΥΡΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΜΑΣ.

Τ/Φ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 6972907050, 6974876511.

Απόψε ΤερψιΧορεύουμε - 2019

Τερψιχορεύουμε 2019

 
Χ.Κ. Ζήρειας (Σαλέ)
ΧΚ ΖΗΡΕΙΑΣ